Türkiye’de Vatandaşlık Alma

19 Eylül 2018 tarihinde 30540 sayı numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile türk vatandaşlığı kanunu güncellendi. Türk vatandaşlığının gayrimenkulle kazanılması için daha önce $1.000.000 Amerikan doları değerinde olan gayrimenkul alma şartı $250.000 dolara indirildi. 250.000 Dolar değerinde gayrimenkul (iş yeri veya ev gibi gibi taşınmazlar) satın alan yabancılara ve eşlerine ayrıca 18 yaşından küçük çocuklarına Türk Vatandaşlığı kazanma hakkı (istisnai olarak) tanınmıştır.
Türk vatandaşlığı günümüzde özellikle yabancı yatırımı teşvik etmek için türkiye’de ev alan yabancılara verilmektedir, gayrimenkul alımı ile vatandaşlık, devletlerin işgücü ve ekonomi politikalarına hizmet etmek için araç olarak kullanılmaya başlanmış ve yatırım yoluyla vatandaşlık kazanılması hakkında birçok ülkede düzenlemeler yapılmıştır. İşbu yönetmelik ve daha önceki yönetmelikler ile Vatandaşlık Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanımı olan Türk Vatandaşlığının Gayrimenkulle Kazanılması ile ilgili prosedürün detayları düzenlenmiştir.
Türkiye’de ev alan yabancılara vatandaşlık;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından şartları düzenlenen yabancılar, $250.000 dolar değerindeki gayrimenkulü aldıktan sonra tapularına, vatandaşlık başvurusu nedeniyle 3 yıl satılamaz şartı koydurmak zorunda olup 3 yıl boyunca bu taşınmazı satamazlar. Satarlar veya elden çıkarırlar ise vatandaşlık başvurusu veya olan vatandaşlıkları Türk vatandaşlığının gayrimenkulle kazanılması babında iptal edilir.

Türk Vatandaşlığının Gayrimenkulle Kazanılması;

Yabancılar bir veya birden fazla gayrimenkul alarak toplam $250.000 dolar değeri bulabilirler. Ayrı ayrı tapuları olması halinde, aynı kişiye kayıtlı olmalı ve 3 yıl satılamaz şerhi işlenmiş olmalıdır. Bu değerin belirlenmesi için ise Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından yetkilendirilmiş, lisanslı bir uzman(eksper) tarafından rapor düzenlenmelidir. Firmamızca ve beraber çalıştığımız gayrimenkul firmalarınca bilinen eksperler bulunmakta ve Türk vatandaşlığının gayrimenkulle kazanılması prosedürüne uygun olarak rapor düzenlenmesi için başvurulmaktadır.
250.000 dolar yatırım ile vatandaşlık almak için şartlar;

 • En az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı yapmak.
 • En az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın almak.
 • En az 50 kişilik istihdam oluşturmak.
 • En az 500.000 Amerikan Doları mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırmak.
 • En az 500.000 Amerikan Doları devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın almak..
 • En az 500.000 Amerikan Doları gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın almak.
Türk Vatandaşlığına Başvuru Belgelerinin Toplanması
Gereken diğer belgeler temin edilir. Gerekli belgeler avukata vekâlet verilmesi halinde avukat aracılığıyla, verilmemesi halinde yabancı kişi tarafından temin edilir. Avukat ile temin edilemeyecek belgelerin olması halinde kişi kendi temin etmelidir. Gayrimenkul edinimi ile Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla temin edilmesi gereken belgeler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
 • Başvuru formu
 • 2 adet Biyometrik fotoğraf
 • Pasaport (Aslı ve noterden onaylanmış Türkçe tercümesi)
 • Başvuran kişinin kimlik bilgilerini gösteren belge
 • Sağlık raporu
 • Başvuran kişinin 1. veya 2. Derece Türk Vatandaşı yakınları varsa bu kişilerin nüfus kayıt örneği
 • Başvuran kişinin medeni halini gösteren belge (başvuranın evli olması halinde evlenme belgesi, eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği
 • Başvuran kişi boşanmış ise bu hali kanıtlayan belge, dul ise eşinin ölüm belgesi
 • Eğer Başvuranın 18 yaşından küçük çocuğununda Türk Vatandaşlığı kazanması istenirse yurtiçinde noterde, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş ebeveynin muvafakatini gösteren belge ve noterce onaylanmış Türkçe tercümesi
 • Başvuranın sadece doğum yılı biliniyor, ay ve günü bilinmiyorsa bu tarihlerin eklenmesi için kendi ülkesinden alınmış belge
 • Hizmet bedelinin Maliyeye ödendiğini gösteren belge
Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı;

Firmamız bu detaylı, karmaşık ve zaman alan bu prosedür olan yatırım yoluyla türk vatandaşlığı kazanılması alanında uzmanlaşmıştır. Gerekli olan tüm aşamaları, tüm detaylarıyla en kısa sürede sorunsuz bir şekilde tamamlamakta. Başvuranların, yapılan İçişleri Bakanlığı araştırması neticesinde vatandaşlığı almalarına engel bir durum(terör örgütü üyeliği vs.) yoksa vatandaşlıkları onaylanmaktadır. Günümüzde zaman alan prosedür bu olmakta ise de doğru adımlarla zaman kısaltılabilmektedir. Firmamızca gayrimenkul şirketleri ile çalışılmakta olup, alınacak taşınmaz ve yatırım konusunda da alternatifler sunularak tavsiye verilmektedir. Yapılması gereken işlemler ise özet olarak şu şekildedir:
Öncelikle değerinin $250.000 dolar olduğu eksperce belirlenmiş gayrimenkul veya gayrimenkuller satın alınacak
Satın alma işlemi sırasında Tapu Müdürlüğünde bu durum belirtilerek tapuya 3 yıl satılamaz şerhi düşülecek
Alınan gayrimenkulün sınırları içerisindeki şehrin Göç İdaresi’nden tapuyu alan kişi için yatırımcı ikamet iznine başvurulup randevu günü alınıp (Firmamızca randevu günü beklenmeden aynı gün başvuru yapılarak, aynı gün de ikamet izni alınmaktadır) İl Göç İdaresi’ne müracaat edilmesi. Müracaatın kabul edilebilmesi için en önemli evrak Ankara’dan Tapu Müdürlüğü yazısına istinaden gelecek olan uygunluk cevabıdır. İkamet izni kartı ise 1-2 hafta içerisinde Ankara’da bulunan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden basılarak gönderilmektedir. Fakat başvurabilmek için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün bu gayrimenkulün vatandaşlık kazanmaya uygun olunduğu yazısının alınması gerekir. Çoğu gerekli belgeler tarafımıza düzenlenecek olan özel vekaletname ile hazırlanacak olup,kişinin kendi ülkesinden evlilik veya boşanma belgesi veya bekar ise medeni hal belgesi, çocukların doğum belgeleri, adli sicil kaydı. Belgelerini getirmesi yeterli olacaktır. İşbu belgelerin apostille onaylı veya kendi ülke makamlarından(genellikle ilgili bakanlıklar) onaylı olması gereklidir. 1 yıllık ikamet izni genellikle 80 ABD doları + 72 TL ikamet izni kart bedeli  +1 yıllık özel sağlık sigortası(uluslararası sigortalar belirli şartlarda geçerlidir). Türk firmalarında yaşa bağlı olarak 310 – 740 TL arasında değişmektedir. Bazı ülkeler için 400 TL tek giriş vize ücreti kesilmektedir. Türk noterinde düzenlenen bir vekaletname de sözlü tercüman ve yazılı tercüme ücretiyle beraber ortalama 1250 TL tutmaktadır. Önemle belirtiriz ki ikamet izni yatırımcı ikamet izni olarak başvurulacak olup, sadece gayrimenkulü satın alan kişi için gerekmektedir, diğer aile bireyleri için gerekmemektedir!
<
Türk vatandaşı olmanın diğer şartları;

İstanbul İl Nüfus Müdürlüğü’ne veya isteğe göre doğrudan Ankara’da bulunan Genel Müdürlüğe Türk vatandaşlığı başvurusu yapılması.  Bu işlem, ikamet izni belgesi alır almaz yapılmaktadır ve tarafımıza düzenlenen özel vekaletname ile gerekli tüm belgeler hazırlanarak başvurular yapılmaktadır. İşlemler takip edilmekte ve sorunlar çözülerek dosya hızlandırılmaktadır. İl Nüfus Müdürlüğü’ne yapılan vatandaşlık başvurularında kişi başı 15 TL dosya ücreti ödenmektedir.
Yukarıda belirtilen adımlar birkaç gün sürmektedir. Bu işlemlerden sonra İl Nüfus Müdürlüğü,kişi hakkında emniyet genel güvenlik araştırması(terör örgütü geçmişi vs.) yapılması için ilgili birimlere sistem üzerinden talimat yazar. Uzun süredir devam edip de halen karara bağlanmamış olan vatandaşlık başvurularının çoğu sebebi budur. Firmamızca gerekli adımlar atılıp, bu işlem elden takip edilerek hızlandırılmaktadır. Araştırma sonucunda bir engel bulunmadığı takdirde hazırladığımız vatandaşlık dosyası Ankara’da bulunan Genel Müdürlüğe gönderilmektedir. Genel müdürlükçe vatandaşlık verilmesi 1-3 ay arası sürmektedir.
Son olarak, işlemlerin daha da hızlı sonuçlanması için doğrudan Ankara’da bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilebilir. Fakat bu işlem ek masraf ve ücrete tabidir.

EKONOMİK GÖRÜNÜM

 • GSYH 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme kaydetmiştir.
 • İkinci çeyrekte tarım sektörü yüzde 2,3, sanayi sektörü yüzde 40,5 ve hizmetler sektörü (inşaat dâhil) yüzde 20,5 oranında büyüme kaydetmiştir.
 • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH büyüme oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 olarak gerçekleşmiştir.
 • Söz konusu dönemde toplam sabit sermaye yatırımları yüzde 20,3 oranında artarken; özel tüketim ve kamu tüketimi harcamaları sırasıyla yüzde 22,9 ve yüzde 4,2 oranlarında artmıştır. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 6,9 puan olmuştur.
 • Toplam SSY altında yer alan inşaat yatırımları 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 12,2 oranında, makine teçhizat yatırımları ise yüzde 35,2 oranında artmıştır.
 • Bu dönemde özel tüketimin büyümeye katkısı 13,7 puan olurken kamu tüketimi ekonomik büyümeye 0,7 puan katkı vermiştir.