Letonya’da Oturum İzni

Göçmen yasasındaki degisikliklerden önce Schengen ülkelerinde oturma izni sahibi olabilmek için belirli başlı kriterler bulunuyordu: aile birleşimi (eşlerin buluşması, Letonya vatandaşlarının aile birleşimleri vs.), çalışma ve iş kurma, öğrenim vs. gibi. 01.07. 2010 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Göçmen Yasasındaki değişikliklere göre Letonya ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunucak ve belli bir sermayesi olan yabancı yatırımcılara ayrı statüde oturma izni olanakları sağlanmıştır. Yeni göçmen tüzüğüne göre Letonya Cumhuriyeti’nde geçici ikamet için gerekli koşullar şunlardır:
Yabancılar 5 yıla kadar geçici oturum izini hakkına sahip olabilmek için; Bir şirketin sermayesine en az 36.000 Euro katkıda bulunarak veya bu tutardaki anasermayeye sahip bir şirket kurarak başvurabilirler. Ancak bu şirketin ödeyeceği yıllık minimum vergi tutarı 40.000 Euro’nun altında olmamalıdır. Bir şirketin sermayesine 150.000 Euro katkıda bulunarak başvurabilirler. Bu durumda minimum vergi tutarı ödeme kotası yoktur. Bir Letonya bankasına en az 300.000 Euro ikincil sermaye yatırımı yaparak (ikincil kredi veya ikincil bono şeklinde) başvurabilirler.

Neden Letonya?

 • Gelişmekte olan ülkeler arasında en ön sıralarda yeralması
 • AB ülkesi olması sebebi ile tüm AB ülkelerine sınırsız dolaşım imkanı
 • Dünya üzerinde 10.sırada bulunan en hızlı fiber internet altyapısına sahip olması
 • Çok uygun yaşam giderleri ve düşük maliyetler
 • Yeni iş kuranlar için vergi avantajları ve teşvikler
 • Yüksek eğitim seviyesi ve ERASMUS’un (öğrenci değişim programı) en yoğun kullanıldığı en büyük üniversitelere sahip olması
 • Düşük gayrimenkul fiyatlarına karşın yüksek kira getirisi

Neden Biz?

 • 41 Yıllık tecrübe
 • Letonya’da yerleşik uzman ekip 
 • Letonya’da Türkçe danışmanlık hizmeti
 • Letonya’nın en saygın avukatları ile hukuki tam koruma
 • Letonya’nın en saygın noterleri ile sorunsuz tapu,şirket kurulumu ve devir işlemleri
 • Letonya’nın en saygın vergi uzmanları ve muhasebe firmaları ile en doğru vergi yapılandırması
 • Letonya’nın en saygın bankaları ile en kısa sürede hesap açılımı ve hesap takibi
 • Letonya’da en saygın gayrimenkul şirketlerine ait 3 özel proje portföyü içerisinden gayrimenkul sağlanması
 • Letonya’da bulunduğunuz başlangıç işlem ve ziyaretinizde ücretsiz konaklama ve karşılama hizmetleri
 • Tüm oturum alınma süreci ve sonrasında kesintisiz destek ve danışmanlık verilmesi
 • 5 yıl oturum izni, arkasına yine 5 yıl uzatma.
 • Yeni şirket kurulumu
 • Tüm vergiler
 • Tüm noter masrafları
 • Tüm tercüme masrafları
 • Tüm iş planları ve dosya hazırlama
 • Tüm danışmanlık hizmeti bedelleri
 • Tüm aracılık bedelleri

Letonya'da yatırım yapmak istiyorsanız tanıtım videomuzu izleyebilirsiniz.